Mer från programmet

Dansande dervischer på Kulturhuset Stockholm
26 november 2010, kl 19.30

Mobil musikpromenad
25 november 2010, kl 11.00
28 november 2010, kl 11.00

Volontär

Vill du arbeta som volontär på Kista Världsmusikfestival i höst? Maila oss på volontar@kistaworldmusic.com och berätta lite kort om dig själv.

Translate

Förmiddagsseminarium ”Kultur i biståndet”

Kultur i biståndet?

När: 23 november 2010
Tid: 09.30 – 12.00
Var: Hörsalen SIDA, Valhallavägen 199 (t-bana Karlaplan)

Finns det någon plats för kultur i det internationella utvecklingsarbetet?

Vilka är de politiska riktlinjerna i Sverige och Europa? Vad är det för sorts kulturverksamhet som kan bidra till att uppfylla de politiska målen om minskad fattigdom, demokrati och mänskliga rättigheter? Hur kan vi använda kultur som ett verktyg i det internationella utvecklingssamarbetet? Vilken roll kan kulturlivet spela i Sverigefrämjandet?

Föreningen för Utvecklingsfrågor och Farhang bjuder med stöd av Sida in till ett seminarium där vi vill belysa dessa frågor. Aktörer från kulturområdet bidrar med konkreta exempel och diskuterar tillsammans med representanter för utrikes- och kulturpolitik hur vi kan utveckla kulturella aktörers roll i utvecklingsarbetet.

Medverkande:

Anita Theorell – fd. Chef Sidas Kulturenhet.
Kurt Bratteby – Chef avdelningen för relationsskapande Svenska Institutet.
Teshome Wondimu – Verksamhetsledare SELAM.
Lisa Fredriksson – Chef Sidas avdelning Demokrati, mänskliga rättigheter och jämställdhet.
Mika Romanus – Enhetschef Konst och Kultur på Kulturrådet.
Pia Hallonsten, Policyspecialist Sida på avdelningen för Demokrati, mänskliga rättigheter och jämställdhet.
Rani Kasapi – Uppdragsledare internationella produktioner Riksteatern.
Tomas Brundin – Kansliråd vid UD:s enhet för utvecklingspolitik.
Åsa Lundmark – Chef avdelningen för projekt och presentationer, Svenska Institutet.
Mikael Schultz – Kansliråd enheten för Kultur och kulturskapares villkor på Kulturdepartementet.

Moderator: Maria Lewenhaupt

Hållpunkter:

09.30 – 10.10 Internationellt utvecklingssamarbete: mål, metoder och kulturens plats
10.10 – 10.25 Fika och mingel
10.25 – 11.15 Kultur som verktyg i det internationella utvecklingsarbetet? Hur mäta effekten av kulturprojekt?
11.15 – 11.25 Fika och mingel
11.25 – 12.00 Hur går vi vidare?

OBS. Obligatorisk anmälan, skicka ett mail till oss på tomaj@farhang.nu snarast. Begränsat antal platser i lokalen. Det går bra att närvara på del av seminariet. För frågor och anmälan, kontakta Tomaj Keyvani på 073-522 44 30 eller tomaj@farhang.nu. Se även www.farhang.nu samt www.fuf.se.

Samarrangemang med Föreningen För Utvecklingsfrågor och med hjälp av SIDA.