Följ KVF på Facebook

Translate

Arrangörer

Kista världsmusikfestival arrangeras av Föreningen Farhang på uppdrag av Kungliga Musikhögskolan.

 

Med stöd av

Stockholms Stads Kulturförvaltning
Stockholms läns landsting
Kulturrådet

 

I samarbete med

Riksteatern

RiksteaternRiksteatern producerar, arrangerar och förmedlar scenkonst över hela landet. Svenska Riksteatern grundades 1933 och består idag av över 230 teaterföreningar över hela landet och 20-talet anslutna organisationer vilket gör den till en av Sveriges största folkrörelser inom kultursektorn. Riksteatern.se

 

Stockholms universitet
Institutionen för data- och systemvetenskap (DSV)

Samverkan med det omgivande samhället är en av DSV:s viktigaste uppgifter. Det är genom mötet med näringsliv, offentliga organisationer och andra aktörer som deras undervisning och forskning får ett mervärde. DSV vill bidra till tillväxt och utveckling både lokalt, nationellt och internationellt genom att samarbeta med företag, organisationer, myndigheter och andra aktörer.
dsv.su.se

 

Atrium Ljungberg

Atrium Ljungberg är ett av Sveriges största börsnoterade fastighetsbolag. Deras inriktning är att äga, utveckla och förvalta framför allt handels- och kontorsfastigheter. Ambitionen är att utveckla områden till helhetsmiljöer som är långsiktigt hållbara och attraktiva över tiden.

 

Kulturhuset Stockholm


Här kan du uppleva tusentals samtida kulturevenemang varje år. De flesta gratis. Fotoutställningar, sagostunder för barn, konserter, litterära samtal, filmer, debatter och mycket mer. Kulturhuset.Stockholm.se

 

Spånga-Kista församling

Församlingens historia sträcker sig bakåt till medeltiden med Spånga kyrka som medelpunkt. Det var en jordbruksbygd med gårdar, som har fått ge namn åt stadsdelarna Akalla, Husby, Kista, Tensta, Rinkeby och Hjulsta. Spånga kyrkas äldsta delar är från slutet av 1100-talet. I församlingen finns även Kista kyrka och Akalla kyrka, som båda är från slutet av 1970-talet. svenskakyrkan.se/spanga-kista

 

Rinkeby-Kista Stadsdelsförvaltning

http://www.stockholm.se/#omrade=Rinkeby-Kista

 

Maj Studio

Maj StudioMaj studio är en idéverkstad startad i maj 2005 med huvudsaklig verksamhet kring grafisk design och konst. “Mångfacetterad kreation är grundverksamheten, nyskapande är målet, hjärtat är måttstocken”. Maj Studio har designat festivalens logotyp och webbplats. MajStudio.nu